Centrum maminek Broučci


Výroční zprávy

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2016

Vznik

V létě 1998 se zformovala skupina šesti maminek, které

založily občanské sdružení Klub maminek Broučci. Sdružení

bylo registrováno u MV 17.11.1998

Klub byl slavnostně otevřen 18.3.1999 za přítomnosti

novinářů a zástupců Městského úřadu a z Nadace Rafaela

Piskoře. Klub se postupně zapisoval do podvědomí maminek

z Frýdku-Místku i blízkého okolí a návštěvnost se zvyšovala.

Úřad práce nám vyšel vstříc vytvořením dotovaného

pracovního místa hospodyňky, která se podílí na

pravidelném chodu klubu.

 

V roce 2002 byla budova prodána a KM Broučci byl nucen hledat nové prostory. Městský úřad poskytl uvolněnou třídu v MŠ Sv.Čecha. Koncem prázdnin proběhlo stěhování a nový školní rok začal v příjemnějších prostorách.

V roce 2011 se KM Broučci musí opět stěhovat. Ve stávajících prostorách se bude zřizovat třída MŠ. Našli jsme prostory frýdecké farnosti v budově Stará fara. S fungováním na tomto místě přišla nutná změna v nabídce programů. Také bylo potřeba si předem rezervovat místo, což bylo pro maminky nepříjemnou komplikací. Z důvodu malých a nevyhovujících prostor jsme byli nuceni hledat nové sídlo.

Přijali jsme nabídku Magistrátu F-M, který nám poskytl větší prostory v budově na ulici Palackého 129 v Místku. Nové prostory jsme vymalovali a vybavili. V roce 2013 jsme přivítali maminky s dětmi v nově otevřených prostorech. V těchto prostorech jsme stále.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016

Pro lepší tepelný komfort v herně jsme zakoupili koberec.

Nově nabízíme samostatnou hernu, ve které probíhají plánované programy pro maminky s dětmi.

Poslání

  • Vytvořit příjemné místo na setkávání maminek

na mateřské dovolené s dětmi (0-6 let) a jiných

členů rodiny.

  • Pomoci překonat sociální izolovanost matek na mateřské

dovolené, umožnit jim seberealizaci při tvorbě programu,

zprostředkovat rady odborníků z oblasti výchovy,

psychologie, práva, zdraví, kosmetiky atd.

  • Filosofie Centra maminek vychází z toho, že jedině spokojená

a sebevědomá matka může být zdravým srdcem rodiny.

  • Děti v Centru maminek se setkávají se svými vrstevníky,

aniž by se musely odloučit od matky. Nenásilnou formou se

tak učí samostatnosti a jejich vstup do školky je pak méně

bolestný.

  • Chceme ukázat rodičům, jak účelně trávit volný čas s dětmi,

předkládat jim nejrůznější nápady, jak s dětmi pracovat

a umožnit jim také realizaci vlastních nápadů.

  • Snažíme se vytvářet rodinné prostředí, kam se maminky

a děti těší, kde mohou odložit své starosti, požádat o pomoc

při řešení nějakého problému a také pomoc nabídnout,

pokud ji někdo potřebuje.

 

 

Struktura organizace

Orgány sdružení jsou valná hromada a výbor.

Výbor řídí činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady.

Schází se zpravidla jednou za měsíc.

 

Členkami výboru byly zvoleny:

Markéta Bortlová

Helena Pavelková

Petra Biolková

Centrum maminek Broučci z.s. má celkem 6 členek.

Nepravidelně s námi spolupracuje i několik dalších

maminek a odborníci z dalších oborů.

Všichni pracují bez finanční odměny.

Naší snahou je získat další aktivní maminky, které by

nám pomáhaly zajišťovat program a celý chod centra maminek

Broučci.

 

Otevírací doba

Pondělí až pátek

9.00 - 12.00 hod.

 

AKTIVNÍ DOPOLEDNE V BROUČCÍCH


Stále pro Vás máme k dispozici :

- sportovní pomůcky

- dětské hudební nástroje

- kinetický písek

- výtvarné pomůcky

 

Z činnosti organizace v roce 2016

LEDEN

Maňásková pohádka

Sněhulák z vaty

Zpíváme si

 

ÚNOR

Zimní obrázek

Maňásková pohádka

Dopoledne v pohybu

 

BŘEZEN

Burza oblečení

Maňásková pohádka

Kytička z krepového papíru

Beseda - Vzdor dětí

Jarní věnec na dveře

 

DUBEN

Beseda maminek na téma velikonoce

Zdobení vajíček

Zpívánky

Narozeniny Broučků

Maňásková pohádka

Hrátky v parku

 

KVĚTEN

Oslava Dne matek

Vítáme jaro

Hrátky s pískem

Hledání pokladu

 

ČERVEN

Malujeme sluníčko

Maňásková pohádka

Navlékání korálků

Zpívánky

 

ZÁŘÍ

Maňásková pohádka

Veselé tvoření z vlny

Tanečky a říkadla

Zpívánky

 

ŘÍJEN

Maňásková pohádka

Vyrábíme draka

Kouzlíme s listím

Tanečky a říkadla

 

LISTOPAD

Hravé dopoledne s pejskem

Maňásková pohádka

Vánoční focení

Dopoledne v pohybu

Výroba adventních věnců

Otisk ručičky

 

PROSINEC

S čerty nejsou žerty

Tanečky a říkadla

Tvoříme cukroví

Zdobíme stromeček

Ozdoby na vánoční stromeček

Zpíváme koledy

 

 

Finanční zpráva

 

PŘÍJMY 2016

Prodej zboží občerstvení 17 393,-

Výběr vstupného 19 680,-

Tržby za služby (karneval, narozeninové oslavy,kurzy) 174 897,-

Provozní dotace 166 893,-

Členské příspěvky 1 200,-

Přijaté sponzorské dary 23 500,-

Jiné ostatní výnosy 44,-

Úroky z BÚ 1,15

Celkem 403 608,15

 

VÝDAJE 2016

Spotřeba materialu - vybavení 11 141,-

Nákup občerstvení 11 917,-

Nákup drogerie 1 386,-

Nákup hraček 2 439,-

Programový materiál 2 415,-

Kancelářské potřeby (cartrige atd.) 3 677,-

Ostatní nákup (drobné vybavení ...) 4 161,-

Telefonní poplatky, internet 6 577,-

Mzdy 179 609,-

Nájem prostor 49 929,-

Energie (elektřina, plyn) 33 528,-

Čl.příspěvky Síti MC 1 000,-

Poplatky za vedení účtu 1 225,-

Pojištění (sociální, zák.pojišt.) 40 111,-

Ostatní služby (kopírování, doména, svoz odpadů,

revize, fotografie, účetnictví) 18 520,-

Náklady na poštovné 50,-

Ostatní náklady 400,-

Přeplatky 18,-

Celkem 368 103 ,-

 

 

NAŠI SPONZOŘI V ROCE 2016

 

Městský úřad FM - dotace na provoz

Úřad práce FM - dotace na hospodyňku a provozní

Firma Cajar - Jaromír Carbol - sponzorský dar

Firma E + M spol.s r.o. - sponzorský dar

Řeznictví Carbol - sponzorský dar

Huisman - dotace na nákup materiálů na ušití tanečních kostýmů pro kroužek orientálních tanců

Richard Holas - hosting webových stránek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 2015

Vznik

V létě 1998 se zformovala skupina šesti maminek, které založily občanské sdružení Klub maminek Broučci. Sdružení bylo registrováno u MV 17.11.1998

Klub byl slavnostně otevřen 18.3.1999 za přítomnosti novinářů a zástupců Městského úřadu a z Nadace Rafaela Piskoře. Klub se postupně zapisoval do podvědomí maminek z Frýdku-Místku i blízkého okolí a návštěvnost se zvyšovala. Úřad práce nám vyšel vstříc vytvořením dotovaného pracovního místa hospodyňky, která se podílí na pravidelném chodu klubu.

V roce 2002 byla budova prodána a KM Broučci byl nucen hledat nové prostory. Městský úřad poskytl uvolněnou třídu v MŠ Sv.Čecha. Koncem prázdnin proběhlo stěhování a nový školní rok začal v příjemnějších prostorách.

V roce 2011 se KM Broučci musí opět stěhovat. Ve stávajících prostorách se bude zřizovat třída MŠ. Našli jsme prostory frýdecké farnosti v budově Stará fara. S fungováním na tomto místě přišla nutná změna v nabídce programů. Také bylo potřeba si předem rezervovat místo, což bylo pro maminky nepříjemnou komplikací. Z důvodu malých a nevyhovujících prostor jsme byli nuceni hledat nové sídlo.

Přijali jsme nabídku Magistrátu F-M, který nám poskytl větší prostory v budově na ulici Palackého 129 v Místku. Nové prostory jsme vymalovali a vybavili. V roce 2013 jsme přivítali maminky s dětmi v nově otevřených prostorech a doufáme, že jsou v novém prostředí spokojené.

V rámci projektu EVVO pro rodiny, jsme v letošním roce nakoupili nové vybavení, pomůcky a potřeby pro děti. Pro ozdravení vzduchu jsme pořídili ionizátor. Z důvodu lepší tepelné pohody máme v herně nový vlněný koberec. Také došlo ke změně názvu Klubu maminek Broučci. Nově jsme Centrum maminek Broučci z.s. (zapsaný spolek).

V roce 2015 proběhl projekt s názvem „Dejme dětem křídla, ať se protančí dětstvím“

Projekt podpořila firma Arcelor Mittal Tubular Products Ostrava a.s. pomocí dotace ze ZAME grantu. Zame grant byl zaměřen na podporu volnočasových aktivit Centra maminek Broučci, konkrétně na podporu kroužků orientálních tanců. Firma Arcelor Mittal v rámci Zame grantu podpořila částkou 8.000,- Kč kroužky orientálních tanců. Z částky byly zakoupeny taneční rekvizity, které udělaly dětem velkou radost.

Poslání

Struktura organizace

Orgány sdružení jsou valná hromada a výbor.

Výbor řídí činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady. Schází se zpravidla jednou za měsíc.

Členkami výboru byly zvoleny:

Centrum maminek Broučci z.s. má celkem 6 členek.

Nepravidelně s námi spolupracuje i několik dalších maminek a odborníci z dalších oborů.

Všichni pracují bez finanční odměny.

Naší snahou je získat další aktivní maminky, které by nám pomáhaly zajišťovat program a celý chod centra maminek Broučci.

Otevírací doba

Pondělí až pátek
9.00 - 12.00 hod.
Prázdninový provoz
9.00 - 12.00 hod.

Pravidelný program

Pondělí zpívánky
Úterý přednášky a besedy s odborníky
Středa hopsa hejsa říkadla
Čtvrtek tvoření pro maminky a děti
Pátek respektovat a být respektován

Z činnosti organizace v roce 2015

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC, SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

Finanční zpráva

PŘÍJMY 2015

Prodej zboží občerstvení 25 808,—
Výběr vstupného 26 870,—
Tržby za služby (karneval, narozeninové oslavy,kurzy) 100 006,—
Provozní dotace 235 317,—
Členské příspěvky 1 000,—
Přijaté sponzorské dary 40 440,—
Jiné ostatní výnosy 1,—
Úroky z BÚ 2,85
Celkem429 444,85

VÝDAJE 2015

Spotřeba materialu - vybavení 29 788,—
Nákup občerstvení 14 843,—
Nákup drogerie 3 577,—
Nákup hraček 4 035,—
Programový materiál 13 276,—
Kancelářské potřeby (cartrige atd.) 4 185,—
Ostatní nákup (drobné vybavení ...) 3 311,—
Telefonní poplatky, internet 5 201,—
Mzdy 178 820,—
Nájem prostor 73 231,—
Energie (elektřina, plyn) 23 940,—
Čl.příspěvky Síti MC 1 000,—
Poplatky za vedení účtu 2 488,—
Pojištění (sociální, zák.pojišt.) 34 992,—
Ostatní služby (kopírování, doména, svoz odpadů, revize, fotografie, účetnictví) 10 036,—
Náklady na prezentaci 330,—
Ostatní náklady 400,—
Přeplatky 2,—
Celkem403 455,—

NAŠI SPONZOŘI V ROCE 2015

Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří svou prací přispěli Centru maminek Broučci.


Výroční zpráva 2014

Vznik

V létě 1998 se zformovala skupina šesti maminek, které založily občanské sdružení Klub maminek Broučci. Sdružení bylo registrováno u MV 17.11.1998

Klub byl slavnostně otevřen 18.3.1999 za přítomnosti novinářů a zástupců Městského úřadu a z Nadace Rafaela Piskoře. Klub se postupně zapisoval do podvědomí maminek z Frýdku-Místku i blízkého okolí a návštěvnost se zvyšovala.

Úřad práce nám vyšel vstříc vytvořením dotovaného pracovního místa hospodyňky, která se podílí na

pravidelném chodu klubu.

V roce 2002 byla budova prodána a KM Broučci byl nucen hledat nové prostory. Městský úřad poskytl uvolněnou třídu v MŠ Sv.Čecha. Koncem prázdnin proběhlo stěhování a nový školní rok začal v příjemnějších prostorách.

V roce 2011 se KM Broučci musí opět stěhovat. Ve stávajících prostorách se bude zřizovat třída MŠ. Našli jsme prostory frýdecké farnosti v budově Stará fara. S fungováním na tomto místě přišla nutná změna v nabídce programů. Také bylo potřeba si předem rezervovat místo, což bylo pro maminky nepříjemnou komplikací. Z důvodu malých a nevyhovujících prostor jsme byli nuceni hledat nové sídlo.

Přijali jsme nabídku Magistrátu F-M, který nám poskytl větší prostory v budově na ulici Palackého 129 v Místku. Nové prostory jsme vymalovali a vybavili. V roce 2013 jsme přivítali maminky s dětmi v nově otevřených prostorech a doufáme, že jsou v novém prostředí spokojené.

V rámci projektu „EVVO pro rodiny“ jsme v letošním roce nakoupili nové vybavení, pomůcky a potřeby pro děti. Pro ozdravení vzduchu jsme pořídili ionizátor. Z důvodu lepší tepelné pohody máme v herně nový vlněný koberec.

V roce 2014 také došlo ke změně názvu Klubu maminek Broučci. Nově jsme Centrum maminek Broučci z.s. (zapsaný spolek).

Poslání

Struktura organizace

Orgány sdružení jsou valná hromada a výbor.

Výbor řídí činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady.

Schází se zpravidla jednou za měsíc.

Členkami výboru byly zvoleny:

Centrum maminek Broučci z.s. má celkem 7 členek.

Nepravidelně s námi spolupracuje i několik dalších maminek a odborníci z dalších oborů.

Všichni pracují bez finanční odměny.

Naší snahou je získat další aktivní maminky, které by nám pomáhaly zajišťovat program a celý chod centra maminek Broučci.

Otevírací doba

Denně 9.00 – 12.00 hod.

Individuální programy – vždy na daný měsíc

Pravidelný program

Pondělí zpívánky

Úterý přednášky a besedy s odborníky

Středa dopoledne v pohybu

Čtvrtek tvoření pro maminky a děti

Pátek hrátky s pejskem - canisterapie

Z činnosti organizace v roce 2014

LEDEN

Tvoření pro maminky

Pohádka O Koblížkovi

Kosmetika Amoené

ÚNOR

Zvířátkový den

Má manželství v dnešní době smysl?

Karneval Broučků

BŘEZEN

Pohádka o Perníkové chaloupce

Přáníčko k MDŽ

Hrátky v přírodě

Narozeniny Broučků

Vítání jara

DUBEN

Setí jarního obilíčka

Duben měsíc bezpečnosti

Zdobení velikonočních vajíček

Veselé velikonoční tvoření

KVĚTEN

Beruška z papírového talíře

Oslava Dne matek

Výroba jarní kytičky

Sportovní olympiáda

ČERVEN

Výlet do jízdárny

Letní bambulková šála

Oslava Dne dětí

Hrátky v parku

ČERVENEC, SRPEN

Prázdninový provoz – individuální program

ZÁŘÍ

Pohádka O Budulínkovi

Šátkování - ukázka

Za bylinkovými skřítky

Malování na látku

Hledání pokladu

ŘÍJEN

Výhody látkových plenek

Rozvíjení emoční inteligence u dětí

Podzim v přírodě

Za bylinkovými skřítky

LISTOPAD

Drakiáda

Rozvíjení emoční inteligence u dětí

Podzim v přírodě

Výroba adventního věnce

PROSINEC

Mikulášská besídka

Dřevěný sněhulák

Výroba vánočního věnce

Narodil se Ježíšek

Vánoční besídka

Finanční zpráva

PŘÍJMY 2014

Prodej zboží (občerstvení + NUK) 28 556,-

Výběr vstupného 35 893,-

Tržby za služby (karneval, narozeninové oslavy,kurzy) 112 470,-

Provozní dotace 127 374,-

Členské příspěvky 1 400,-

Přijaté sponzorské dary 7 500,-

Jiné ostatní výnosy 2 417,-

Úroky z BÚ 1,85

Celkem 315 611, 85

VÝDAJE 2014

Spotřeba materialu – vybavení 23 142,-

Nákup občerstvení 13 254,-

Nákup drogerie 912,-

Nákup hraček 472,-

Programový materiál 3 264,-

Kancelářské potřeby (cartrige atd.) 8 636,-

Ostatní nákup (drobné vybavení ...) 2 564,-

Telefonní poplatky, internet 6 873,-

Mzdy 149 583,-

Nájem prostor 52 610,-

Energie (elektřina, plyn) 17 024,-

Čl.příspěvky Síti MC 1 000,-

Poplatky za vedení účtu 2 074,-

Pojištění (sociální, zák.pojišt.) 22 903,-

Ostatní služby (kopírování, doména, svoz odpadů,

revize, fotografie, účetnictví) 14 448,-

Ostatní daně a poplatky 1000,-

Ostatní náklady 400,-

Poštovné 284,-

Celkem 320 443,-

NAŠI SPONZOŘI V ROCE 2014

Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří svou prací přispěli Centru maminek Broučci.

Líbí se vám tato stránka? Najdete nás i na Facebooku!