Centrum maminek Broučci


Naši sponzoři

V ROCE 2016 NÁS PODPOŘILI

 


Finanční dar pro orientální tanečnice.

Centrum maminek Broučci, z.s. obdrželo v červnu roku 2016 darem od společnosti Huisman finanční dotaci v hodnotě 7 500kč na nákup materiálů na ušití tanečních kostýmů pro Kroužek orientálních tanců. Finanční dotace společnosti Huisman byla využita na zakoupení látek. Z látek byly ke dnešnímu dni ušity zdarma paní Denisou Lednickou, lektorkou kroužků orientálních tanců v Centru maminek Broučci, celkem 11 ks kostýmů na raks sharki a 11 ks kostýmů na orientální flamenco. Kostýmy budou využity při soutěžích v příštím kalendářním roce pro skupinu Warda junior. Za obdrženou dotaci Centrum maminek Broučci, z.s. velice děkuje.

 

V ROCE 2015 NÁS PODPOŘILI

 

 


V ROCE 2014 NÁS PODPOŘILI

Děkujeme Občanskému sdružení Sokolík FM o.s. za poskytnutí reklamní plochy zdarma.

Děkujeme všem přednášejícím, kteří nás v tomto roce navštívili a poskytli Broučkům bezplatně přednášky.

Poděkování patří také členkám našeho centra, za úsilí a volný čas při vytváření programu pro děti.


V ROCE 2013 NÁS PODPOŘILI


V ROCE 2012 NÁS PODPOŘILI


V ROCE 2011 NÁS PODPOŘILI


V ROCE 2010 NÁS PODPOŘILI


V ROCE 2009 NÁS PODPOŘILI

Děkujeme také členkám Broučků a všem maminkám, které věnují své úsilí a volný čas k vytváření programu pro děti.

Děkujeme i všem přednášejícím, kteří v průběhu roku přišli do Broučků bezplatně poučit maminky v růzých oblastech života.

Líbí se vám tato stránka? Najdete nás i na Facebooku!